Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Stvarno premoženje so:

- nepremičnine in

- premičnine.

 

Ravnanje s stvarnim premoženjem:

- razpolaganje s stvarnim premoženjem,

- upravljanje stvarnega premoženja in

- najemanje premoženja

 

Upravljanje nepremičnega premoženja obsega zlasti:

1. skrb za pravno in dejansko urejenost,

2. investicijsko vzdrževanje,

3. pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa,

4. oddajo v najem,

5. oddajo v brezplačno uporabo in

6. obremenjevanje s stvarnimi pravicami.

 

Za prve tri aktivnosti upravljavec lahko deluje V SVOJEM IMENU. Za zadnje tri aktivnosti upravljavec deluje V IMENU IN ZA RAČUN LASTNIKA.

 

Kdaj lahko upravljalec nastopa v imenu lastnika in kdaj v svojem imenu

Upravljavec pri razpolaganju s premoženjem (prodaja, odsvojitev, vlaganja) NASTOPA V IMENU LASTNIKA (občine ali države) Račun izda: - LASTNIK SAM ali - UPRAVLJAVEC V NJEGOVEM IMENU

 

Upravljavec pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem, oddajanju v brezplačno uporabo in obremenjevanju premoženja s stvarnimi pravicami NASTOPA V IMENU LASTNIKA (občine ali države) Račun izda: - LASTNIK SAM ali - UPRAVLJAVEC V NJEGOVEM IMENU

 

 Upravljavec v ostalih primerih (skrb za pravno in dejansko urejenost, investicijsko vzdrževanje, pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa LAHKO NASTOPA V SVOJEM IMENU (računi se glasijo nanj). Je pa v tem primeru potrebno upoštevati tudi dejansko stanje posameznega primera.

 

Pomembno

 1. Najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem je prihodek proračuna države ali občine, ki je lastnik premoženja.
 2. Praviloma najemnina ne vsebuje le stroškov najema, ampak tudi druge stroške.
 3. Priporočljivo je , da se že v naslovu pogodbe določi, da gre hkrati za najemno pogodbo in pogodbo o plačili obratovalnih stroškov, v sami pogodbi pa se določi obseg najemnine in obseg preostalih stroškov.
 4. Pogodba mora zajemati tudi določila glede zavarovanja nepremičnine.
 5. Pri evidentiranju najemnih razmerij v poslovnih knjigah je bistven podatek, kdo je lastnik opredmetenih sredstev.
 6. Vse evidence se zagotavljajo le na kontih stanja, na terjatvah in obveznostih.
 7. Račun za najem oziroma uporabo predstavlja terjatev do najemnika.
 8. Upravljalec na drugi strani vzpostaviti obveznost do lastnika sredstev, države ali občine za prejeta sredstva iz naslova najemnin in uporabnin.
 9. Prihodki iz najemnin se pri lastniku evidentirajo kot prihodki iz premoženja v okviru konta 7103 – Prihodki od premoženja, ko je terjatev plačana.
 10. Dejanski stroški (voda, elektrika, ogrevanje,….) so po naravnih vrstah evidentirani pri javnem zavodu.
 11. V kolikor obratovalni stroški ne „ostanejo“ pri upravljavcu, lastnik za pokrivanje stroškov javnemu zavodu nakaže tekoči transfer (kotno 413302 – Tekoči transfer v javne zavode – za izdatke za blago in storitve).
 12. Za nakazilo transferja potrebuje ustrezna sodila.
 13. Če upravljavci nastopajo v svojem imenu, morajo voditi davčne knjige, evidence izdanih računov in evidence prejetih računov pri sebi.
 14. Če upravljavci nastopajo v tujem imenu, se vsi računi glasijo na lastnika osnovnih sredstev, posledično pa se vse evidence izdanih in prejetih računov zagotavljajo v davčni knjigi lastnika, in ne javnega zavoda ali javne agencije.

Aktualno

Laško gostilo turnirja v namiznem tenisu
15. 11. 2021

Laško gostilo turnirja v namiznem tenisu

V prvi polovici novembra je Laško gostilo dva turnirja namiznoteniške serije WTT Contender Slovenia Hub preseneted by I feel Slovenia. Tekme so se odvijale v...

Beri več
Strokovna ekskurzija v Sarajevo in Banja Luko
11. 10. 2021

Strokovna ekskurzija v Sarajevo in Banja Luko

Predstavniki članic ZŠCS in naši poslovni partnerji smo se konec septembra odpravili na dvodnevno strokovno ekskurzijo v Sarajevo in Banjo Luko. Urnik je bil...

Beri več
Sevnica giba z lisičko
13. 09. 2021

Sevnica giba z lisičko

V Sevnici so pripravili pester september za vse rekreativne športnike. Pod naslovom 'Sevnica giba z lisičko' vas organizatorji pod pokroviteljstvom KŠTM Sevnica...

Beri več
NOČNI TEK – DELNO POROČILO
10. 09. 2021

NOČNI TEK – DELNO POROČILO

V soboto, 28. 8. 2021, se je na Vrhniki odvijal tradicionalni nočni tek. Nastopajoči so se lahko pomerili v 4 športnih disciplinah – tek na 5km, tek na 10km,...

Beri več
Luka Dončić v Savskem naselju odprl prenovljeni košarkaški igrišči
03. 09. 2021

Luka Dončić v Savskem naselju odprl prenovljeni košarkaški igrišči

Lahko bi rekli, da se Luka Dončić »vrača« v Savsko naselje, saj je v soboto 4. septembra odprl prenovljeni košarkaški igrišči. Gre za...

Beri več
3. redna seja UO ZŠCS
31. 08. 2021

3. redna seja UO ZŠCS

V Novem mestu je bila 25. avgusta 3. redna seja UO ZŠCS. Člani so obravnavali naslednje: polletno poročilo o delu Združenja in finančno poročilo za to obdobje; Katalog...

Beri več
Prijetna novost na Dolenjskem
28. 06. 2021

Prijetna novost na Dolenjskem

Zavod Novo mesto je v letošnjem letu pripravil projekt Z VESLI PO KRKI, s katerim želimo približati reko Krko tako domačinom kot turistom, ki prihajajo v Novo mesto....

Beri več
Skupščina ZŠCS
28. 06. 2021

Skupščina ZŠCS

V torek 22. 6. 2021 je bila v Kamniku redna letna skupščina ZŠCS. Naš gostitelj je bila družba Zarja Elektronika. Člani so sprejeli poročilo o delu in...

Beri več
Srečanje Združenja športnih centrov Slovenije
18. 06. 2021

Srečanje Združenja športnih centrov Slovenije

V petek 11. junija 2021 je bilo v Kopru 13. srečanje Združenja športnih centrov Slovenije, ki se ga je udeležilo rekordno število zaposlenih pri naših...

Beri več
Povzetki seminarja
25. 05. 2021

Povzetki seminarja

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih...

Beri več
Vabilo na trinajsto srečanje športnih centrov Slovenije
24. 05. 2021

Vabilo na trinajsto srečanje športnih centrov Slovenije

V a b i l o   Združenje športnih centrov Slovenije in Javni zavod za šport MO Koper vas vabita na trinajsto srečanje športnih centrov Slovenije, ki bo v...

Beri več
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
03. 05. 2021

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Omejitve (word)

Beri več
Omejitve pri izvajanju športnih programov
13. 04. 2021

Omejitve pri izvajanju športnih programov

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odlokidoločila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije...

Beri več
UKREPI VEZANI NA COVID
01. 04. 2021

UKREPI VEZANI NA COVID

V četrtek 17. 9.2020 je podjetje Elan Inventa gostilo 5. redno skupščino ZŠCS. Po soglasnem sprejetju poročil o delu in finančnem poslovanju za leto 2019 so...

Beri več
Popolna zapora športnih objektov
31. 03. 2021

Popolna zapora športnih objektov

Več v odloku.

Beri več
GRADNJA BAZENSKEGA KOMPLEKSA SLOVENJ GRADEC
30. 03. 2021

GRADNJA BAZENSKEGA KOMPLEKSA SLOVENJ GRADEC

V Slovenj Gradcu je v polnem teku izgradnja pokritega 25 m bazena z dvižnim dnom, otroškim bazenom, wellnes in fitnes centrom, rehabilitacijskim centrom in otroško...

Beri več
NOGOMETNI STADION V BREŽICAH V NOVI PODOBI
19. 03. 2021

NOGOMETNI STADION V BREŽICAH V NOVI PODOBI

Leto 2020 je bilo na tej lokaciji v investicijskem smislu zelo pestro. Objekt nogometnega stadiona je bil vključen v projekt celovite energetske obnove objektov v projektu javno...

Beri več
 2. seja UO ZŠCS
11. 03. 2021

2. seja UO ZŠCS

V sredo 10. marca 2021 je bila v Ljubljani 2. redna seja upravnega odbora ZŠCS, na kateri so člani potrdili poročilo o delu ZŠCS za leto 2020 in računovodsko ter...

Beri več
SODOBEN, ATRAKTIVEN, ADRENALINSKI SKATE PARK NA BONIFIKI V KOPRU
03. 03. 2021

SODOBEN, ATRAKTIVEN, ADRENALINSKI SKATE PARK NA BONIFIKI V KOPRU

Koncem februarja se je na Bonifiki v Kopru pred olimpijskim  bazenom odprl nov skate park, na katerega so ljubitelji teh veščin čakali skoraj celo desetletje....

Beri več
01. 01. 1970

Beri več