Dne 21. septembra 2005, je devetindvajset (29) športnih centrov, zavodov in agencij, na Brdu pri Kranju, ustanovilo Odbor upravljavcev športnih centrov Slovenije.

Dne 11. maja 2006, je dvainštirideset (42) športnih centrov, zavodov in agencij, v Portorožu, ustanovilo Združenje športnih centrov Slovenije

Dne, 1. junija 2022, ima Združenje ima 50 članov, ki upravljajo z več kot 1.300 športnimi objekti in površinami, ki skupaj merijo preko 4. milijone m2. Vsako leto imamo preko 24,5 milijonov uporabnikov in obiskovalcev.

Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, nudimo otrokom, mladini, študentom, rekreativcem, športnikom, starejšim ljudem, turistom in drugim uporabnikom, kakovostne storitve in programe športa, kulture, zabave in prostega časa.
 
Upravljavci infrastrukture zagotavljamo gospodarno in učinkovito upravljanje, obratovanje in vzdrževanje športne infrastrukture

Najpomembnejši projekti združenja so: (1) Katalog športnih centrov Slovenije, (2) Normativi načrtovanja, projektiranja, gradnje, upravljanja, obratovanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas, (3) Zakonodaja in normativni akti s področja športa, prostega časa in infrastrukture ter (4) Državni katalog funkcij, delovnih mest in poklicev

Združenje sodeluje z Univerzami, poslovnimi šolami, občinami, ministrstvi, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez, strokovnim svetom za šport Republike Slovenije, Združenjem občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, gospodarskimi družbami, dobavitelji blaga in storitev ter mednarodnimi združenji upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.