pixel
pixel
pixel
NAPOVED DOGODKOV
pixel
AKTUALNE ZADEVE

Ljubljana, 07. 12. 2018

Brezplačni seminar

Vabljeni na brezplačni seminar, ki bo 7. decembra 2018 ob 10. uri v centru Stožice. Predstavljen bo zakon o sistemu plač v javnem sektorju in napredovanja v letu 2018 ter dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja.

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27.11. 2018

13. seja upravnega odbora Združenja šporntih centrov Slovenije

na  13. sejo upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017-2020, ki bo v torek 27. novembra 2018 ob 11. uri v centru Stožice, Vojkova ulica 100, vhod v garažo št. 4, v Ljubljani

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27.11. 2018

3. Seja Skupščine Združenja šporntih centrov Slovenije

Na podlagi sklepa upravnega odbora Združenja z dne 23. 10. 2018, sklicujemo 3. Sejo skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017 – 2020. Seja bo v torek 27. novembra 2018 ob 12. uri v centru Stožice, Vojkova ulica 100, vhod v garažo št. 4.

 

Vabilo v PDF obliki

Maribor, 17.5. 2018

Spomladanska seja skupščine združenja

V mesecu maju bodo člani združenja pregledali poslovanje združenja v preteklem letu, obravnavali interese in potrebe članov, ki so jih izrazili v izvedeni anketi ter program združenja. Izvedene bodo volitve članov upravnega odbora.  

 

Kranj, 22.6. 2018


11. srečanje športnih centrov Slovenije

Naslednje srečanje delavcev upravljavcev športnih centrov Slovenije, bo potekalo v petek, 22. junija 2018, v Kranju. Zavod za šport Kranj bo gostil delavce javnih zavodov in podjetij iz vse Slovenije in ponudil zanimiv program športnih tekmovanj, pohod v hribe in družabni dogodek.

 

pixel

Ljubljana, 13.9.2018


Minister nagovoril skupščino ZŠCS

Delegate 3. Skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je v uvodu nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Poudaril je pomembnost našega združenja za razvoj športa v Sloveniji. Na presenečenje večine prisotnih, je bil zelo dobro seznanjen s problemi s katerimi se srečujemo pri našem vsakdanjem delu, pa naj si bo to glede klasifikacije poklicev, standardov in normativov ali financiranja in nam obljubil, da se bo v okviru svojih pristojnosti tudi osebno zavzel pri reševanju navedene problematik.

 

3. skupščina ZŠCS

Ljubljana, 13.9.2018


Predlog programa za leti 2019 in 2020 in statut Združenja športnih centrov Slovenije

Program

Predlog statuta

 

Ljubljana, 13.9.2018


Razpis za direktorja ZŠCS

Združenje športnih centrov Slovenije, Partizanska 35, 4000 Kranj, na spletni strani www.sportnicentri.si  objavlja razpis za direktorja ZŠCS.

 

Pogoji za opravljanje dela so:

  • aktivno znanje slovenščine,
  • višja ali visoka izobrazba ekonomske, pravne in druge ustrezne smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih položajih pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čs,
  • organizacijske sposobnosti pri organiziranju in vodenju upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis in poslovne reference z opisom delovnih izkušenj,
  • potrdilo o izobrazbi,
  • potrdilo o nekaznovanju.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let s skrajšanim delovnim časom. Nastop dela bo predvidoma 2.10.2018. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko imenovana za direktorja.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8. dneh od objave na e-naslov vesna.prodan@sport-ljubljana.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30.dneh po opravljeni izbiri.

 

Informacije v zvezi z združenjem in tekstom razpisa lahko dobite po elektronski pošti vesna.prodan@sport-ljubljana.si.

 

Tatjana Polajnar

predsednica

 

 

 


POROČILA - REPORTS

Ljubljana, 30.1.2018


8. seja upravnega odbora združenja

Na seji so člani obravnavali aktivnosti in analizo uvrščanja delovnih mest direktorjev zavodov v plačne razrede. Dolgoletna prizadevanja združenja so se obrestovala. Stanje se je izboljšalo. Direktorji so uvrščeni v višje plačne razrede. Analiza ankete, ki jo je izvedlo združenje med člani je pokazala, da javni zavodi, podjetja, občine in drugi upravljavci infrastrukture potrebujejo stanovsko združenje, ki bo zastopalo njihove interese ter blikovalo standarde in normative upravljanja in vzdrževanja objektov in površin. Člani potrjujejo sedanjo organizacijo in financiranje združenja. Več prihodkov naj se pridobi iz marketinških dejavnosti.

 

Zapisnik »

Brdo pri Kranju, 29.1.2018


Sestanek na Nogometni zvezi Slovenije

Predstavniki Združenja športnih centrov Slovenije in Nogometne zveze Slovenije so potrdili uspešno sodelovanje na področju usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev stadionov in nogometnih igrišč. Organizaciji bosta v sodelovanju z zunanjimi partnerji izvedli seminar in delavnico: Igrišča z umetno travo. Seminar bo potekal 13. marca 2018, v izobraževalnem centru NZS na Brdu pri Kranju.

 

Seminar »

MNENJA IN VPRAŠANJA

Pošljite nam vprašanje ali mnenje o infrastrukturi za šport in prosti čas!

Loading form ...

ANKETA

Katere objekte in površine za šport in rekreacijo potrebujete v vašem kraju?

Loading form ...

E-NOVICE

Prijavite se in bodite med prvimi obveščenimi.

Ime
Priimek
E-pošta: (*)
pixel
Odjavi se
pixel

elan

NOVE CERITFICIRANE BLAZINE

 

OTOKI ŠPORTA TELOVADNICA NA PROSTEM

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008