PREDSEDNICA

Tatjana Polajnar

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ZŠCS ZA OBDOBJE 2024 / 2028

 1. Polajnar Tatjana, Šport Ljubljana
 2. Amon Dimitrij, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
 3. Srečkovič Bolčec Tanja, Javni zavod za mladino šport in turizem Ptuj
 4. Ukmar Matjaž, Športni in mladinski center Piran
 5. Pintar Uroš, Zavod za šport Ajdovščina
 6. Madžarović Duško, Javni zavod za šport MO Koper
 7. Pinterič Ferdo, Zavod za šport Brežice
 8. Obrez Breda, ZPO Celje
 9. Vovko Srečko, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino NM
 10. Peranovič Tadej, Zavod za šport Kranj
 11. Moljk Valentina, Zavod za mladino in turizem Trbovlje
 12. Šmigoc Ranko, Šport Maribor d.o.o.
 13. Marošek Borut SPOTUR Slovenj Gradec
 14. Hribar Aleksander Individualni član

 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA ZŠCS ZA OBDOBJE 2024 / 2028 (PREDLOG)

 1. Mojca Pernovšek, KŠTM Sevnica
 2. Laura Kuk, Zavod za šport Slovenske Konjice
 3. Boštjan Fridrih, Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

 

 

DIREKTOR

Branko Florjanič