PREDSEDNICA

Tatjana Polajnar - direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ZŠCS ZA OBDOBJE 2020 / 2024

 1. Polajnar Tatjana, Šport Ljubljana, direktorica - predsednica
 2. Banovič Drago, Šport Ljubljana
 3. Mežnar Tadej, Športni objekti Maribor, direktor
 4. Anton Knez, Športni objekti Maribor, vodja športne infrastrukture
 5. Fartek Branko, Zavod za šport Kranj, direktor
 6. Klepec Marjan, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, direktor
 7. Mertelj Sandi, Zavod za šport Ptuj, direktor
 8. Ukmar Matjaž, Športni in mladinski center, direktor
 9. Mag. Pintar Uroš, Zavod za šport Ajdovščina , direktor
 10. Madžarović Duško, Javni zavod za šport MOKP, direktor
 11. Fortin Aleksandra, Športni zavod NG, direktorica
 12. Kalin Duška, KTRC Radeče, direktorica
 13. Pintarič Ferdo, Zavod za šport Brežice, direktor
 14. Voglar Maja, ZPO Celje, vodja gospodarjenja z javnimi objekti
 15. Vovko Srečko, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino NM

 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA ZŠCS ZA OBDOBJE 2020 / 2024

 1. Mag. Almin Gorinjac, Zavod za šport Jesenice, direktor
 2. Mojca Pernovšek, JZ za kulturo, šport, turizem in ml. dejavnost, direktorica
 3. Laura Krančan Zavod za šport Slovenske konjice, direktorica

 

DIREKTOR

Branko Florjanič