pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Organi

Združenja športnih centrov Slovenije za mandatno obdobje 2013 - 2016


1. PREDSEDNIK

 1. Ivan Pfeifer - direktor Javnega gospodarskega zavoda ZPO d.o.o. Celje


2. UPRAVNI ODBOR

 1. Ivan Pfeifer - direktor ZPO d.o.o. Celje
 2. Tatjana Polajnar - direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana
 3. Anton Knez - direktor Zavoda Športni objekti Maribor
 4. Branko Florjanič - direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper
 5. Branko Fartek  - direktor Zavoda za šport Kranj
 6. Marjan Klepec - direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijski zavod Velenje
 7. Srečko Vovko - direktor Agencije za šport Novo mesto
 8. Drago Banovič - pomočnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana
 9. Marija Imperl - direktorica KTRC Radeče
 10. Sandi Mertelj - direktor Zavoda za šport Ptuj
 11. Uroš Jug - direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica
 12. Matjaž Ukmar - direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
 13. Silvo Poljašek - direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora 

 3. NADZORNI ODBOR

1. Janez Maršič - Direktor Zavoda za šport Občine Kočevje

2. Marjan Štimec - Direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica

3. Robert Janev - vodja programov Centra za kulturo, šport in prireditve Izola4. DIREKTOR

 1. Jože Jenšterle 


5. POSLOVNA SEKRETARKA

 1. Tatjana Janežič
pixel

elan inventa

OTOKI ŠPORTA TELOVADNICA NA PROSTEM

 

OTOKI ŠPORTA TELOVADNICA NA PROSTEM

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008