pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Organi

Združenja športnih centrov Slovenije za mandatno obdobje 2013 - 2016


1. PREDSEDNIK

 1. Ivan Pfeifer - direktor Javnega gospodarskega zavoda ZPO d.o.o. Celje


2. UPRAVNI ODBOR

 1. Ivan Pfeifer - direktor ZPO d.o.o. Celje
 2. Tatjana Polajnar - direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana
 3. Anton Knez - direktor Zavoda Športni objekti Maribor
 4. Branko Florjanič - direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper
 5. Branko Fartek  - direktor Zavoda za šport Kranj
 6. Marjan Klepec - direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijski zavod Velenje
 7. Srečko Vovko - direktor Agencije za šport Novo mesto
 8. Drago Banovič - pomočnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana
 9. Marija Imperl - direktorica KTRC Radeče
 10. Sandi Mertelj - direktor Zavoda za šport Ptuj
 11. Uroš Jug - direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica
 12. Matjaž Ukmar - direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
 13. Silvo Poljašek - direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora 

 3. NADZORNI ODBOR

1. Janez Maršič - Direktor Zavoda za šport Občine Kočevje

2. Marjan Štimec - Direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica

3. Robert Janev - vodja programov Centra za kulturo, šport in prireditve Izola4. DIREKTOR

 1. Jože Jenšterle 


5. POSLOVNA SEKRETARKA

 1. Tatjana Janežič
pixel

I feel slovenia

elan inventa

OTOKI ŠPORTA TELOVADNICA NA PROSTEM

 

OTOKI ŠPORTA TELOVADNICA NA PROSTEM

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008