pixel
pixel
pixel

Pokrovitelj Združenja športnih centrov Slovenije

Združenje športnih centrov Slovenije želi vzpostaviti tesnejše sodelovanje z najboljšimi dobavitelji blaga in storitev ter jih predstaviti članom združenja in širši publiki. Ponuja jim pokroviteljstvo nad združenjem.

 

Združenje nudi pokroviteljem naslednje storitve:

  • »vroča ponudba« za hitre prodajne akcije,
  • predstavitev podjetja in ponudbe v publikaciji Športni centri Slovenije,
  • oglaševanje na spletni strani združenja,
  • predstavitev podjetja in ponudbe na seminarjih, skupščinah in konferencah združenja,
  • predstavitev podjetja in ponudbe na prireditvah združenja,
  • uporaba znaka združenja v dogovorjenih marketinških aktivnostih podjetja (program).

 

Združenje pokrovitelje vključi v svoj informacijski sistem in jih obvešča o programih razvoja  infrastrukture v občinah, investicijah v nove objekte, obnovo in rekonstrukcije starih objektov, delovanju športnih centrov v Sloveniji, uvajanju novih standardov in normativov upravljanja, vzdrževanja in uporabe ter novih tehnologijah v infrastrukturi za šport in prosti čas.

 

Cena pokroviteljstva združenja je 4.000 evrov, brez DDV.


pixel

 

elan

NOVE CERITFICIRANE BLAZINE

 

OTOKI ŠPORTA TELOVADNICA NA PROSTEM

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008