pixel
pixel
pixel
NAPOVED DOGODKOV
pixel
AKTUALNE ZADEVE

Slovenska Bistrica, 14. 6. 2019

12. srečanje športnih centrov Slovenije

Organizator letošnjega druženja je Javni zavod za šport, ki pripravlja pester program za vse udeležence, saj se bomo lahko pomerili v nogometu, tenisu, keglanju, se sprehodili po obronkih Pohorja ali si ogledali lepo prenovljen bistriški grad.

 

Vabilo v PDF obliki

 

Žalec, 14. 5. 2019

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017 - 2020.

 

Vabilo v PDF obliki

 

Koper, 24. 4. 2019

Združenje športnih centrov Slovenije skupaj z Javnim zavodom za šport MO KP organizira brazplačni seminar Upravljanje z bazeni. 

Seminar bo 24. aprila 2019 v novem olimpijskem bazenu v Kopru. Udeležba je za člane našega Združenja brezplačna. Zaradi lažje organizacije seminarja vas prosimo, da potrdite vašo udeležbo do četrtka, 18. aprila 2019 na elektronski naslov brankof13@gmail.com.

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27. 2. 2019

Seminar Vzdrževanja nogometnih igrišč z naravno travo

NZS in Združenje športnih centrov Slovenije organizirata seminar Vzdrževanje nogometnih igrišč z naravno travo.

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 07. 12. 2018

Brezplačni seminar

Vabljeni na brezplačni seminar, ki bo 7. decembra 2018 ob 10. uri v centru Stožice. Predstavljen bo zakon o sistemu plač v javnem sektorju in napredovanja v letu 2018 ter dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja.

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27.11. 2018

13. seja upravnega odbora Združenja šporntih centrov Slovenije

na  13. sejo upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017-2020, ki bo v torek 27. novembra 2018 ob 11. uri v centru Stožice, Vojkova ulica 100, vhod v garažo št. 4, v Ljubljani

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27.11. 2018

3. Seja Skupščine Združenja šporntih centrov Slovenije

Na podlagi sklepa upravnega odbora Združenja z dne 23. 10. 2018, sklicujemo 3. Sejo skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017 – 2020. Seja bo v torek 27. novembra 2018 ob 12. uri v centru Stožice, Vojkova ulica 100, vhod v garažo št. 4.

 

Vabilo v PDF obliki

Maribor, 17.5. 2018

Spomladanska seja skupščine združenja

V mesecu maju bodo člani združenja pregledali poslovanje združenja v preteklem letu, obravnavali interese in potrebe članov, ki so jih izrazili v izvedeni anketi ter program združenja. Izvedene bodo volitve članov upravnega odbora.  

 

Kranj, 22.6. 2018


11. srečanje športnih centrov Slovenije

Naslednje srečanje delavcev upravljavcev športnih centrov Slovenije, bo potekalo v petek, 22. junija 2018, v Kranju. Zavod za šport Kranj bo gostil delavce javnih zavodov in podjetij iz vse Slovenije in ponudil zanimiv program športnih tekmovanj, pohod v hribe in družabni dogodek.

 

pixel

Strokovna ekskurzija v Beograd 3. in 4. oktobra 2019

Tokratna strokovna ekskurzija za direktorje in njihove najbližje sodelavce nas je vodila v glavno mesto Srbije.
V Beogradu smo si ogledali atletsko dvorano, dvorano Pionir, ki je ravno v fazi delne rekonstrukcije, ledeno dvorano in seveda Areno, ki je največji tovrstni objekt na področju bivše države.
Z najodgovornejšimi osebami na teh objektih smo izmenjali izkušnje tako pri gradnji le-teh kot vzdrževanju in rekonstrukciji. Ugotovitve so bile za obe strani zanimive in poučne.
Predstavila sta se nam tudi dva opremljevalce športne infrastrukture – Muskulus, vodilni na področju polaganja kvalitetnega parketa, in Pejkom največji na področju polaganja umetne in hibridne trave na nogometnih igriščih, otroških igrišč in drugih površin namenjenim športu in rekreaciji.
Seveda tudi brez dobre srbske kulinarike na Skadarliji ni šlo….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska Bistrica, 14.6.2019

12. srečanje športnih centrov Slovenije v Slovenski Bistrici

Tokratnega tradicionalnega letnega druženja, ki je bilo 14. junija 2019 v Slovenski Bistrici, se je prvič  udeležilo čez 200 zaposlenih iz športnih zavodov v Sloveniji. Organizatorji (Javni zavod za šport), ki jih je vodil Marjan Štimec, so svoje delo opravili odlično, vzdušje pa je še boljše. Čeprav je na takih srečanjih najbolj pomembno druženje, so najboljši tekmovalci dobili nagrade, najlepšo nagrado pa so v tem vročem junijskem petku dobili pohodniki, ki so se v senci pohorskih dreves odpravili na Vindgard. Sicer pa fotografije povedo več od besed…

 

 

Ljubljana, 2.7.2019

Sestanek predstavnikov Združenja športnih centrov s predsednikom sveta Fundacije za šport

Ožje vodstvo Združenja športnih centrov se je v začetku marca sestalo s predsednikom sveta Fundacije za šport, kjer smo največ časa posvetili tistim temam, ki so seveda najbolj zanimive za upravitelje športnih objektov. Dogovorili smo se, da bo to v bodoče stalna praksa.

 

Ljubljana, 13.9.2018


Minister nagovoril skupščino ZŠCS

Delegate 3. Skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je v uvodu nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Poudaril je pomembnost našega združenja za razvoj športa v Sloveniji. Na presenečenje večine prisotnih, je bil zelo dobro seznanjen s problemi s katerimi se srečujemo pri našem vsakdanjem delu, pa naj si bo to glede klasifikacije poklicev, standardov in normativov ali financiranja in nam obljubil, da se bo v okviru svojih pristojnosti tudi osebno zavzel pri reševanju navedene problematik.

 

3. skupščina ZŠCS

Ljubljana, 13.9.2018


Predlog programa za leti 2019 in 2020 in statut Združenja športnih centrov Slovenije

Program

Predlog statuta

 

Ljubljana, 13.9.2018


Razpis za direktorja ZŠCS

Združenje športnih centrov Slovenije, Partizanska 35, 4000 Kranj, na spletni strani www.sportnicentri.si  objavlja razpis za direktorja ZŠCS.

 

Pogoji za opravljanje dela so:

  • aktivno znanje slovenščine,
  • višja ali visoka izobrazba ekonomske, pravne in druge ustrezne smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih položajih pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čs,
  • organizacijske sposobnosti pri organiziranju in vodenju upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis in poslovne reference z opisom delovnih izkušenj,
  • potrdilo o izobrazbi,
  • potrdilo o nekaznovanju.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let s skrajšanim delovnim časom. Nastop dela bo predvidoma 2.10.2018. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko imenovana za direktorja.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8. dneh od objave na e-naslov vesna.prodan@sport-ljubljana.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30.dneh po opravljeni izbiri.

 

Informacije v zvezi z združenjem in tekstom razpisa lahko dobite po elektronski pošti vesna.prodan@sport-ljubljana.si.

 

Tatjana Polajnar

predsednica

 POROČILA - REPORTS

Ljubljana, 27. 9. 2019

16. seja UO ZŠCS

Člani UO so se na njej seznanili s finančnim poslovanjem v prvem polletju letošnjega leta. Prihodki so nekoliko višji od odhodkov, kar pomeni, da je združenje v tem obdobju poslovalo pozitivno. V skladu s sprejetim statutom je bil določen nov poslovni naslov, in sicer Celovška cesta 25, Ljubljana. Člani UO so se seznanili tudi z aktivnostmi članov sindikata SUŠI, ki bo v kratkem postal reprezentativen sindikat zaposlenih na področju športne infrastrukture, kar pomeni velik korak naprej v prizadevanju priznavanja našega dela s strani države.
Dogovorjeno je tudi bilo, da se v zadnjem četrtletju tega leta začnejo aktivnosti za izdajo kataloga športnih površin članov ZŠCS.
Branko Florjanič je bil soglasno potrjen za generalnega sekretarja ZŠCS za obdobje enega leta.

 

Žalec, 14. 5. 2019

Redna letna skupščina ZŠCS

Redna letna skupščina ZŠCS je bila letos 14. Maja v prestolnici zelenega zlata – Žalcu. Na njej je bilo prisotno 50 od 57 možnih glasov, kar je daleč največ v zadnjem desetletju.
V prvem delu skupščine nas je pozdravil žalski župan, nato pa sta direktorja Elan Invente in DSPOT-a predstavila nekatere vsebinske rešitve, ki so primerne oziroma uporabne za naše člane.
V nadaljevanju skupščine smo potrdili poslovno in finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan združenja za leto 2019. Soglasno so bile potrjene tudi spremembe statuta, kot tudi poslovnik o delu.
Po zaključku uradnega dela, so nas gostitelji popeljali po Eko muzeju, kjer smo se seznanili z zgodovino pridelave in predelave hmelja. Svoje druženje smo končali pri fontani piva.

 

Ljubljana, 23.4.2018

15 seja upravnega odbora je bila 11. aprila v Ljubljani
Največ časa so člani UO namenili gradivu za redno letno skupščino, ki bo 14. maja v Žalcu. Obravnavali smo poročilo o našem delu v letu 2018, prav tako tudi finančno. Potrdili smo predlog finančnega poslovanja za letošnje leto na osnovi novembra sprejetega programa dela. Po mnenju lanov UO predlog temelji na realno pripravljenih predpostavkah prihodkov in odhodkov.Predlog sprememb statuta je pripravljen za potrditev na skupščini, kakor tudi poslovnik o njenem delu.

 

Ljubljana, 23.4.2019

Seminar Vzdrževanje nogometnih igrišč z naravno travo 27.2.2019 na Brdu
Seminar je glede števila udležencev postavil NOV REKORD, ki ga bo težko kmalu popraviti, saj jih je bilo prijavljenih čez 90, od tega 56 iz našega Združenja. Prisotni so bili, glede na pogovore med in po seminarju, s samo vsebino, ki je bila podana na zelo praktičen način, izredno zadovoljni, kar je še bolj pomembno kot samo število.
Nekaj fotografij si lahko ogledate na povezavi.
 

 

Ljubljana, 23.4.2019

14. seja upravnega odbora je bila 13. februarja na Ptuju

Člani UO so se seznanili z glavnimi aktivnostmi ZŠCS v prvem polletju letošnjega leta. V aprilu bo v Kopru seminar Upravljanje z bazeni, meseca maja redna letna skupščina v žalcu, v juniju pa vsakoletno srečanje naših zaposlenih v Slovenski bistrici.
Naši zaposleni nadaljujejo z aktivnostmi povezanimi z ustanovitvijo panožnega sindikata.
Zagotoviti zadostno število reševalcev iz vode je problem, s katerim se predvsem v poletnih mesecih srečuje vedno več upravljalcev kopališč, zato bomo organizirali sestanek vseh deležnikov iz tega področja z namenom poiskati rešitve za ta problem.

 

Zapisnik
 

Ljubljana, 30.1.2018


8. seja upravnega odbora združenja

Na seji so člani obravnavali aktivnosti in analizo uvrščanja delovnih mest direktorjev zavodov v plačne razrede. Dolgoletna prizadevanja združenja so se obrestovala. Stanje se je izboljšalo. Direktorji so uvrščeni v višje plačne razrede. Analiza ankete, ki jo je izvedlo združenje med člani je pokazala, da javni zavodi, podjetja, občine in drugi upravljavci infrastrukture potrebujejo stanovsko združenje, ki bo zastopalo njihove interese ter blikovalo standarde in normative upravljanja in vzdrževanja objektov in površin. Člani potrjujejo sedanjo organizacijo in financiranje združenja. Več prihodkov naj se pridobi iz marketinških dejavnosti.

 

Zapisnik »

Brdo pri Kranju, 29.1.2018


Sestanek na Nogometni zvezi Slovenije

Predstavniki Združenja športnih centrov Slovenije in Nogometne zveze Slovenije so potrdili uspešno sodelovanje na področju usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev stadionov in nogometnih igrišč. Organizaciji bosta v sodelovanju z zunanjimi partnerji izvedli seminar in delavnico: Igrišča z umetno travo. Seminar bo potekal 13. marca 2018, v izobraževalnem centru NZS na Brdu pri Kranju.

 

Seminar »

 

MNENJA IN VPRAŠANJA

Pošljite nam vprašanje ali mnenje o infrastrukturi za šport in prosti čas!

Loading form ...

ANKETA

Katere objekte in površine za šport in rekreacijo potrebujete v vašem kraju?

Loading form ...

E-NOVICE

Prijavite se in bodite med prvimi obveščenimi.

Ime
Priimek
E-pošta: (*)
pixel
Odjavi se
pixel

 

elan

NOVE CERITFICIRANE BLAZINE

 

OTOKI ŠPORTA TELOVADNICA NA PROSTEM

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008