pixel
pixel
pixel

Ljubljana, 4.10.2016


Delovna razmerja in plače. Inšpekcijski nadzor.

Združenje bo v sodelovanju z Inštitutom za plače in delovna razmerja Idealis, organiziralo seminar in delavnice, na katerih bodo udeleženci obravnavali njihove plače in delovna razmerja ter inšpekcijski nadzor.

 

4.10.2016 - Seminar

delovna razmerja, plače ter inšpekcijski nadzor

 

4.10.2016 - Delavnica

Sistemizacija in zaposlovanje

 

11.10.l2016 - Delavnica

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev

 

8.11.2016 - Delavnica

Plače direktorjev, delovna uspešnost in dodatki.

 

Program (pdf) »

 

Ljubljana, 15.11.2016


Konferenca "Moving Europe - Moving People"

Združenje bo v okviru mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture, skupaj z ISCA, Internaional sport and culture association, organiziralo mednarodno konferenco, na kateri bo 50 vodilnih strokovnjakov iz mednarodnih združenj in univerz, obravnavalo in ocenjevalo uresničevanje evropske politike in usmeritev na področju razvoja telesne kulture v Evropi.

pixel

Ljubljana, 22.11.2016


Volilna seja skupščine združenja

Člani združenja bodo na jesenski seji skupščine združenja obravnavali strategijo razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji, ki jo je sprejel upravni odbor. Pregledali bodo delo združenja v zadnjih štirih letih ter izvolili organe za mandatno obdobje 2017 - 2020: predsednika in člane upravnega in nadzornega odbora. 

Ljubljana, 22.11.2016


Sindikat delavcev na področju infrastrukture za šport in prosti čas

Potekajo priprave na sklic sestanka sindikalnih poverjenikov in predstavnikov delavcev zaposlenih v javnih zavodih in podjetjih, ki upravljajo infrastrukturo za šport in prosti čas. V torek, 22. novembra 2016, bo v dvorani Tivoli sestanek na katerem bodo obravnavali interese in možnosti za ustanovitev sindikata delavcev na področju infrastrukture za šport in prosti čas, ki bo zastopal zahteve delavcev in sodeloval pri pogajanjih za odpravo plačnih nesorazmerij.


POROČILA - REPORTS

Novo mesto, 27.9.2016


15. seja upravnega odbora združenja

Člani upravnega odbora so obravnavali in sprejeli izhodišča za strategijo razvoja infrastrukture za šport in prosti čas, v državi. Združenje se bo aktivno vključilo v izdelavo strategije, ko bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, začelo postopke. Združenje bo dopolnilo program usposabljanja za strokovne nazive in ga ponovno vložilo v potrditev strokovnemu svetu za šport. Upravni odbor je sklical sejo skupščine združenja v torek, 22. novembra 2016, ob 11. uri, v dvorani Tivoli, v Ljubljani. 

 

Poročilo »

Ljubljana, 14.10.2016


Odprava plačnih nesorazmerij

Na Direktoratu za šport na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je bil sestanek predstavnikov združenja in direktorata, na katerem so vzpostavili sodelovanje pri oblikovanju predlogov za odpravo nesorazmerij v plačah direktorjev in uslužbencev javnih zavodov za šport. Predstavnik združenja je predstavil izhodiščne predloge za odpravo nesorazmerij v plačah in zahteval, da jih vključijo v medresorsko usklajevanje.

MNENJA IN VPRAŠANJA

Pošljite nam vprašanje ali mnenje o infrastrukturi za šport in prosti čas!

Loading form ...

ANKETA

Katere objekte in površine za šport in rekreacijo potrebujete v vašem kraju?

Loading form ...

E-NOVICE

Prijavite se in bodite med prvimi obveščenimi.

Ime
Priimek
E-pošta: (*)
pixel
Odjavi se
pixel

elan

NOVE CERITFICIRANE BLAZINE