pixel
pixel
pixel
NAPOVED DOGODKOV
pixel
AKTUALNE ZADEVE

Portorož, 11.5.2017

Skupščina združenja

Člani združenja bodo na spomladanski seji obravnavali pomembne zadeve za delovanje javnih zavodov in podjetij, ki upravljajo infrastrukturo za šport in prosti čas. Zakon o športu bo določil upravljavce, ki bodo upravljali z javno športno infrastrukturo. Novela Zakona o omejevanju porabe alkohola predvideva dodelitev pravice za točenje alkoholnih pijač na športnih prireditvah, dodeliti organizatorjem prireditev. V postopkih medresornega usklajevanja je odprava plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, kar bo izboljšalo položaj direktorjev in strokovnih delavcev v javnih zavodih za šport.

 

Vabilo »

Velenje, 16.6.2017


Srečanje športnih centrov Slovenije

Rdeča dvorana ŠRZ Velenje bo organiziral deseto Srečanje športnih centrov Slovenije. Srečanje bo potekalo v petek, 16. junija, v Velenju. Organizator bo ponudil tudi ogled rudnika.

 

pixel

Ljubljana, 7.4.2017


Zakon o športu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Državnem zboru organiziralo javno predstavitev mnenj o predlogu Zakon o športu. Direktor združenja je predstavil stališča upravljavcev. Poudaril je, da bo potrebno opredeliti status sektorja infrastrukture za šport in prosti čas. Dejavnost se lahko opredeli kot: i) družbena dejavnost, ki se financira iz javnih virov, ii) javna gospodarska služba ali iii) dejavnost ki se za občinske programe športa financira iz javnih virov, istočasno pa trži storitve na trgu.

Ljubljana, 6.4.2017


Novela Zakona o omejevanju porabe alkohola

Predstavniki združenja so predlagateljem zakona, v Državnem zboru, predstavili stališča združenja: (1) Na javnih kulturnih, zabavnih, športnih in drugih prireditvah, se dovoli in na enak način uredi prodaja in ponudba alkoholnih pijač. (2) Pravico za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na javnih prireditvah imajo organizatorji prireditev in upravljavci športnih objektov in površin, v/na katerih se organizira jo prireditve.


POROČILA - REPORTS

Brdo pri Kranju, 30.3.2017


Vzdrževanje nogometnih igrišč

Združenje je v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije, v Nacionalnem nogometnem centru, organiziralo seminar: Vzdrževanje nogometnih igrišč. Organizatorja sta skupaj pripravila program usposabljanja, ki se ga je udeležilo preko devetdeset slušateljev, od tega 43 vodij in vzdrževalcev stadionov in nogometnih igrišč. Zveza je pokrila stroške izvedbe seminarja.

 

Ljubljana, 28.3.2017


Seja upravnega odbora združenja

Člani so na 3. seji upravnega odbora združenja obravnavali program združenja za mandatno obdobje 2017 - 2020, finančno poročilo in računovodske izkaze združenja za leto 2016.

 

Zapisnik »

MNENJA IN VPRAŠANJA

Pošljite nam vprašanje ali mnenje o infrastrukturi za šport in prosti čas!

Loading form ...

ANKETA

Katere objekte in površine za šport in rekreacijo potrebujete v vašem kraju?

Loading form ...

E-NOVICE

Prijavite se in bodite med prvimi obveščenimi.

Ime
Priimek
E-pošta: (*)
pixel
Odjavi se
pixel

elan

NOVE CERITFICIRANE BLAZINE