pixel
pixel
pixel

Ljubljana, 4.10.2016


Delovna razmerja in plače. Inšpekcijski nadzor.

Združenje bo v sodelovanju z Inštitutom za plače in delovna razmerja Idealis, organiziralo seminar in delavnice, na katerih bodo udeleženci obravnavali njihove plače in delovna razmerja ter inšpekcijski nadzor.

 

4.10.2016 - Seminar

delovna razmerja, plače ter inšpekcijski nadzor

 

4.10.2016 - Delavnica

Sistemizacija in zaposlovanje

 

11.10.l2016 - Delavnica

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev

 

8.11.2016 - Delavnica

Plače direktorjev, delovna uspešnost in dodatki.

 

Program (pdf) »

 

Ljubljana, 15.11.2016


Konferenca "Moving Europe - Moving People"

Združenje bo v okviru mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture, skupaj z ISCA, Internaional sport and culture association, organiziralo mednarodno konferenco, na kateri bo 50 vodilnih strokovnjakov iz mednarodnih združenj in univerz, obravnavalo in ocenjevalo uresničevanje evropske politike in usmeritev na področju razvoja telesne kulture v Evropi.

 

 

pixel

Ljubljana, 8.5.2016


Upravljanje javne športne infrastrukture v državi

Pri spreminjanju sistema upravljanja javne športne infrastrukture si mora zakonodajalec in občine odgovoriti na temeljna vprašanja. V katerih okoljih so društva dobri upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas? Ali je bila narejena analiza upravljanja tisočev objektov v državi? Katere zakonska določila, standarde in normative upravljanja, ki jih morajo izpolnjevati osebe javnega prava (zavodi, podjetja, občine) izpolnjujejo društva, ki so osebe zasebnega prava? Na kakšne načine bodo društva zagotavljala standarde in normative in zakonske obveznosti? Kako bodo društva, ki imajo težave zaradi zakonskih omejitev in financiranja programov, lahko upravljala športno infrastrukturo in zagotavljala kakovostne storitve, varno uporabo in dostopnost za vse uporabnike?

Copenhagen, 9.5.2016


MOVEment in urban spaces

Združenje športnih centrov Slovenije v okviru Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, sodeluje pri razvoju projekta o gibalnih aktivnostih v urbanih okoljih, v parkih, na mestnih trgih in ob vodnih površinah. Izsledke projekta bo združenje predstavilo občinam in upravlajcem v Sloveniji.

 

 


POROČILA - REPORTS


Portorož, 21.4.2016


Skupščina združenja

Na skupščini združenja v Portorožu je potekala razprava o Zakonu o športu, ki bo šel v razpravo v maju. Dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je povedal, da nekatere občine ne dosegajo pogojev, ki so določeni z zakonom. Na primer imajo samo eno športno društvo. Z zakonom se društvom odpirajo možnosti, da kandidirajo za upravljanje javne infrastrukture. Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, je člane združenja obvestil, da Olimpijski komite še nima stališča o Zakonu o športu. Osnutek (delovna verzija) zakona je mešanica različnih področij, ki ni dobra. Nekatera določila zakona niso v kontekstu uresničevanja Nacionalnega programa športa, ki velja že dve leti. Dušan Gerlovič, predsednik Fitnes zveze Slovenije, je vprašal, ali potrebujemo nov zakon. Zakonodaja naj bo enostavna in naj omogoča konkurenco na trgu. Vloga države so inšpekcijske službe.

 

Zapisnik »

Portorož, 21.4,2016


Seja upravnega odbora

Upravni odbor je oblikoval stališča do delovne verzije Zakona o športu ter sistema upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas, v državi.

 

Zapisnik »

 

MNENJA IN VPRAŠANJA

Pošljite nam vprašanje ali mnenje o infrastrukturi za šport in prosti čas!

Loading form ...

ANKETA

Katere objekte in površine za šport in rekreacijo potrebujete v vašem kraju?

Loading form ...

E-NOVICE

Prijavite se in bodite med prvimi obveščenimi.

Ime
Priimek
E-pošta: (*)
pixel
Odjavi se
pixel

I feel slovenia

elan inventa